Czech Cardiovascular Research and Innovation Day 2023

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
18.12.2023

Síla našeho výzkumu v dětské kardiologii je v dlouhodobých výsledcích

Pokud jde o vaši specializaci, dětskou kardiologii, je Česká republika konkurenceschopná ve svém výzkumném a inovačním potenciálu?…

prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
předseda Pracovní skupiny dětské kardiologie ČKS

Česká stopa ve světové kardiovaskulární vědě je viditelná

Jak byste v souvislosti s touto konferencí hodnotil inovační a výzkumný potenciál české kardiologie? Jak je těžké zaplnit dvoudenní program běžící paralelně ve dvou sálech vlastními daty a vlastními studiemi?…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, PhD.
předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
18.12.2023

PRAGUE OHCA: vedlejším benefitem z invazivního přístupu je zvýšení počtu dárcovských orgánů

Studie PRAGUE OHCA je jednou z nejcitovanějších českých prací poslední doby. V jejím rámci bylo sebráno obrovské množství dat a na jejich základě postupně vycházejí další subanalýzy. Vy jste prezentoval práci…

MUDr. Jan Pudil
II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie

Zhlédnout
18.12.2023
Zhlédnout
18.12.2023

Potřebujeme (nejen) mladší kolegy nadchnout pro výzkum

Co by se mělo stát, aby česká stopa ve výzkumu srdečního selhání byla ještě zřetelnější? Máte nějaký nápad, nějakou ideu, jak modifikovat sběr dat v této oblasti?…

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
předseda České asociace pro srdeční selhání

ECMO-CS: data z ročního sledování ukazují na podskupiny profitující z ECMO

Studii EMCO-CS se dostalo v mezinárodní komunitě akutních kardiologů, a nejen v ní, mimořádně velkého zájmu. Nyní jsou k dispozici data z jednoročního sledování. Co říkají?…

prof. MUDr. Petr Ošťádal, PhD.
předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
18.12.2023
Zhlédnout
18.12.2023

Komprese s využitím kaolinem napuštěného krytí dále snižuje výskyt komplikací u radiálního přístupu

Vámi prezentovaná práce se týkala využití kaolinem napuštěného krytí u nemocných po výkonu provedeném radiálním přístupem, včetně přístupu distálního. Co toto krytí přináší?…

prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.
Kardiologická klinika FN a LF UK Plzeň

Proč a jak u srdečního selhání sledovat index kolapsibility

Na kongresu CCRID jste prezentoval nová data, týkající se senzoru ve vena cava, který u nemocných se srdečním selháním snímá některé hemodynamické parametry. Konkrétně šlo o tzv. index kolapsibility vztažený k některým…

prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Zhlédnout
18.12.2023
Zhlédnout
18.12.2023

Další prostor pro výzkum v intervenční kardiologii dává umělá inteligence

Kongres CCRID je i příležitostí k diskusi, jak se ve výzkumu v jednotlivých oblastech kardiologie posouvat dále. Co by se za intervenční kardiologii mělo stát, aby čeští odborníci byli ještě více vidět?

prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D.
předseda České asociace intervenční kardiologie

Kdy u nemocných po IM s kardiogenním šokem ošetřit pouze culprit lézi?

Prezentoval jste analýzu založenou na datech Národního registru kardiovaskulárních intervencí. Týkala se nemocných s infarktem myokardu komplikovaným…

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.
ICRC, I. interní – kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno

Zhlédnout
20.11.2023